Műdekor 2004 Kft. Koporsós temetés Sír, sírbolt felnyitása

Sír, sírbolt felnyitása

1. Ügy megnevezése, tárgya

A sír vagy sírbolt felnyitáshoz kistérségi népegészségügyi intézet engedélye szükséges. Nem minősül sírnyitásnak a koporsós temetésre használt temetési helynek urna elhelyezése céljából történő megbontása.

Urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt felnyitásához, továbbá hagyományos sírhelyre rátemetett urna kivételéhez a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási/kerületi hivatal engedélyére nincs szükség.

Az elhalálozástól számított 5 éven belül sír (sírbolt) felnyitására engedély csak hamvasztás, más temetési helyre való áthelyezés és rátemetés céljából, illetve a nyomozó hatóság rendelkezésére adható.

2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax-száma, ügyfélfogadás rendje, illetékes ügyintéző(k) neve, beosztása

Eljáró hatóság: temető fekvése szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási/kerületi hivatal.

A népegészségügyi feladatkörében eljáró járási/kerületi hivatal elérhetőségét a „Rólunk/Elérhetőségek” menüponton belül találja meg.

3. Alkalmazandó hatályos jogszabályok címe, száma

  •  A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény

  •  Az 1999. évi XLIII. törvény végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet

4. Ügyintézési útmutató

4.1 Ki és hogyan nyújthatja be a kérelmet

A rátemetés, valamint a holttest újratemetése vagy hamvasztása céljából történő sírnyitást a temetési hely felett rendelkezni jogosult vagy annak örököse kérheti .

A kiürítéssel összefüggésben szükséges áttemettetés, vagy hamvasztás esetén az engedély az eltemetésre kötelezettek sorrendjét figyelembe véve más kötelezettnek is kiadható, ha az eltemettető (örököse) hitelt érdemlően nyilatkozik, hogy nem kíván gondoskodni az áttemettetésről vagy hamvasztásról.

Egyéb célból bárki kérheti a temetési hely felett rendelkezésre jogosult személy hozzájárulásával. Nem kell a hozzájárulás, ha a sírnyitást a nyomozó hatóság kezdeményezi.

A kérelem benyújtható írásban és természetes személy esetén szóban is. Ez utóbbi esetben a hatóság ügyintézője a kérelemről jegyzőkönyvet vesz fel.

4.2 A kérelemben feltüntetendő adatok (amennyiben az eljárás kérelemre indul)

a) kérelmező neve, lakcíme,

b) kérelmező nyilatkozata arról, hogy ő a sírhely feletti rendelkezésre jogosult személy vagy pedig annak örököse,

c) milyen célból kéri a sír, illetve sírboltnyitás engedélyezését (rátemetés, újratemetés, hamvasztás, tudományos illetőleg kutatási cél, a temető kiürítésével összefüggésben szükséges áttemettetés vagy hamvasztás, egyéb),

d) felnyitandó sír, sírbolt helye a temetőkönyv szerint,

e) felnyitandó sírban, sírboltban eltemetett halott(ak) neve, halál időpontja,

f) rátemetés esetén a temetendő halott neve, a halál időpontja,

g) sírnyitás időpontja,

h) sírnyitás végző szolgáltató megnevezése.

4.3 A kérelemhez csatolandó dokumentumok

a) a temetkezési hely sírboltkönyv-kivonatát, amely tartalmazza az adott sírhelyen koporsóban vagy urnában eltemetettek számát, valamint a temetés időpontját;

b) ha a kérelmező örökös, az öröklést igazoló okiratot.

c) a kiürítéssel összefüggésben szükséges áttemettetés vagy hamvasztás céljából történő sírnyitás esetén a sírnyitási engedélykérelem esetén – amennyiben azt nem az örökös nyújtja be – az eltemettető (örökösének) hitelt érdemlő nyilatkozata arról, hogy nem kíván gondoskodni az áttemettetésről vagy hamvasztásról,

d) tudományos illetőleg kutatási célból történő sírnyitás esetén a sírnyitás céljának igazolása,

Az eltemetéstől számított 15 éven túl a halál okát nem kell vizsgálni: ilyen esetben a hamvasztáshoz szükséges sírnyitási engedély megadásához halottvizsgálati bizonyítványt nem kell csatolni.

A dokumentumok az alábbi formában nyújthatók be:

  •  eredetiben vagy

  •  hiteles másolatban vagy

  •  eredeti bemutatása mellett fénymásolatban.

Amennyiben az ügyfél az eredeti dokumentum bemutatása mellett fénymásolatot nyújt be, azt az ügyintéző összeveti a bemutatott eredeti példánnyal és azonosság esetén a másolatra

feljegyzi az eredeti példány bemutatásának tényét, időpontját, kézjegyével ellátja, az eredeti példányt pedig visszaadja az ügyfélnek.

Illetékmentes az a hitelesített vagy nem hitelesített másolat, amely illetékmentes eljáráshoz szükséges.

4.4 Jogszabály szerint kötelező, vagy az engedélyező hatóság által ajánlott formanyomtatványok

4.5 Ügyintézési folyamat leírása

A hatóság a megadott adatok alapján, szükség esetén helyszíni szemle tartása után dönt az engedély megadásáról.

Az általános ügyintézési folyamat leírását a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül találja meg.

5. Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő 21 nap.

Az ügyintézési határidő meghosszabbításáról, kezdetéről, az ügyintézési határidőbe nem beszámítható időtartamokról, a határidő számítási módjáról a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül tájékozódhat.

6. Igazgatási szolgáltatási díj, illeték mértéke, megfizetés módja

Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény szerint illetékmentes.

7. Elektronikus úton végezhető cselekményekről tájékoztatás

A tájékoztató a „Hatósági ügyintézés/Egyéb fontos információk” menüponton belül elérhető.

Megnézem

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Related Post